Jak pewnie wszyscy wiecie udało się nam podpisać umowę z UM Tarnów na dzierżawę terenu lądowiska. W poprzednich wpisach i oraz na spotkaniach informowaliśmy o wysokości składek. Na ostatnim spotkaniu podjęliśmy również decyzję o tym, aby w miarę możliwości każdy dokonał wpłaty za kolejne pół roku z góry. Pozwoli to swobodnie uregulować należności z tytułu dzierżawy jakie na nas ciążą w 30 dni od podpisania umowy.

Przykład obliczeń:
1. Modelarz bez pilota do hangaru: 6 x 35 = 210 PLN
2. Modelarz z pilotem do hangaru: 6 x 64 = 384 PLN
3. Paralotniarz bez pilota do hangaru: 6 x 25 = 150 PLN
4. Paralotniarz z pilotem do hangaru: 6 x 54 = 324 PLN
5. Sekcja samolotowa: (samolot plus hangar)
Przy jednym samolocie: 6 x 164 = 984 PLN
Przy dwóch samolotach 6 x 299 = 1794 PLN
6. Sekcja ogólna - wspierająca bez pilota: 6 x 19 = 114 PLN
7. Sekcja ogólna - wspierająca z pilotem: 6 x 48 = 288 PLN

Wpłaty proszę przekazywać na konto Aeroklubu Ziemi Tarnowskiej, poniżej dane do wpłaty:

Aeroklub Ziemi Tarnowskiej
ul. Sadowa 11a, 33-100 Tarnów
mBank 04 1140 2004 0000 3102 7778 0791

Bardzo proszę każdą przelewaną kwotę opisać jako składka członkowska, okres, imię i nazwisko.

Równocześnie informuję, że zaczęliśmy grodzić teren, uzupełniać ogrodzenie oraz umieszczać znaki o tym, że jest to teren prywatny, używany zgodnie z umową jako lądowisko. Sporo już ogrodziliśmy, tablice wiszą na głównych wejściach, główne wejścia są także zablokowane nowym ogrodzeniem. Cały teren lądowiska oznaczono tablicami informacyjnymi (po obrysie) w odległościach około 50m. Mocno namawiam pozostałych do zaangażowania się w prace. To konieczne. Od pierwszego lipca jesteśmy u siebie i musimy dbać jak o swoje.
© 2005, AZT - webmaster